U Zagrebu, pod organizacijom Hrvatskog aikido saveza i njegove Tehničke komisije, održati će se nacionalni aikido susret. (info)