Hrvatski aikido savez organizira Međunarodni aikido susret Tehničke komisije HAS.

Susret će se održati u Zagrebu, 14.05.2022. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.