OSOBNA KARTA KLUBA

Stil : Aikikai
Savez : Hrvatski Aikido Savez
Mentor : Tehnička komisija HAS-a
Međunarodni instruktor : Stephan Goffin, 6.DAN aikikai
Sjedište kluba : Frane Jurčinovića 20, 21212 Kaštel Sućurac
Telefon : +385 99 583 13 13 Call: +385 98 910 78 34
e-mail1 : info@aikidokastela.hr
e-mail2: tajnik@aikidokastela.hr
IBAN : HR7123600001101286943
OIB : 44763969464


PREDSJEDNIŠTVO KLUBA

Predsjednik
Jakša Alfirević
Dopredsjednik
Marko Delić
Tajnik
Davor Lichwa
Član
Damir Dlaka
Član
Marija Lemo-Čakarić

 


ARBITRAŽNO VIJEĆE

Član
Niko Barić
Predsjednik
Sandra Vlastelica
Član
Ante Zec

 


POVJERENICA ZA ŽENSKA PITANJA

Povjerenica
Sanja Belan, dipl.iur.

 


POVJERENIK ZA TRENERE

Povjerenik
Boris Dugonjić, Mr.cin.

 


FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO

Tvrtka

CROA d.o.o.
Julija Klovića 24, 21000 Split
OIB: 35134740321

 


KLUPSKA DOKUMENTACIJA

1. STATUT
2. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
3. RIJEŠENJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE
4. ČLANSKA PRISTUPNICA I IZJAVA
5. ETIKA U DOJO-u
6. UVJETI ZA POLAGANJA
7. ISPITNI PROGRAM
8.
Propisnik o rangiranju aikido trenera (Hrvatski aikido savez, HOO)
9.
Uplatnica za godišnju klubsku članarinu

10. Japansko-Hrvatski aikido rječnik
11. Deklaracija o pravima i odgovornosti sportaša
12. Financijsko izvješće za 2021.

Napomena: kliknite na link za pregled/skidanje pdf dokumenata