OSOBNA KARTA KLUBA

Stil : Aikikai
Savez : Hrvatski Aikido Savez
Mentor : Jakša Alfirević, 5.DAN aikikai i Tehnička komisija HAS-a
Međunarodni instruktor : Stephan Goffin, 6.DAN aikikai
Sjedište kluba : Ulica Dr. Ante Alfirević 26, 21212 Kaštel Sućurac
Telefon : +385 99 583 13 13 Call: +385 98 910 78 34
e-mail1 : info@aikidokastela.hr
e-mail2: tajnik@aikidokastela.hr
IBAN : HR7123600001101286943
OIB : 44763969464


PREDSJEDNIŠTVO KLUBA

Predsjednik
Jakša Alfirević
Dopredsjednik
Marko Delić
Tajnik
Davor Lichwa
Član
Damir Dlaka
Član
Marija Lemo-Čakarić

ARBITRAŽNO VIJEĆE

Član
Goran Škugor
Predsjednik
Sandra Vlastelica
Član
Ante Zec

POVJERENICA ZA ŽENSKA PITANJA

Povjerenica
Sanja Belan, dipl.iur.

POVJERENIK ZA TRENERE

Povjerenik
Boris Dugonjić, Mr.cin.

FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO

Tvrtka

CROA d.o.o.
Julija Klovića 24, 21000 Split
OIB: 35134740321


KLUPSKA DOKUMENTACIJA

1. STATUT
2. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
3. RJEŠENJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE_2024

4. EVIDENCIJA PRAVNIH OSOBA U SPORTU_NISUS

5. ČLANSKA PRISTUPNICA I IZJAVA
6. ETIKA U DOJO-u
7. UVJETI ZA POLAGANJA
8. ISPITNI PROGRAM
9. Propisnik o rangiranju aikido trenera (Hrvatski aikido savez, HOO
10. Uplatnica za godišnju klubsku članarinu

11. Japansko-Hrvatski aikido rječnik
12. Deklaracija o pravima i odgovornosti sportaša
13. Financijsko izvješće za 2023

14. Registar neprofitnih organizacija

15. Razvrstavanje kluba prema NKV

16. Pravilnik o nagradama i priznanjima

Napomena: kliknite na link za pregled/skidanje pdf dokumenata