Predstavnik HRVATSKOG AIKIDO SAVEZA na

          The  WORLD GAMES 2022,Birmingham, USA, je i član našeg kluba

       DAVOR LICHWA, 3.DAN aikikai.

                                                

Na 10-dnevno međunarodno višesportsko događanje pod potporom Međunarodnog olimpijskog odbora te krovne međunarodne aikido institucije IAF (International aikido federation), zajedno sa kolegom Srđanom Oršulićem iz aikido kluba „Bonaca“ , Split, predstavljat će Hrvatski aikido savez koji je izabran od strane IAF-a za prezentaciju aikido vještine na ovom velikom svjetskom događanju. Priznanje HAS-u i našim prestavnicima je tim više što je IAF pozvao samo 10 nacionalnih saveza, odnosno država članica.

Svjetske igre održavaju se u Alabami u periodu 7.-17.07.2022. godine. Očekuje se oko 3600 sportaša iz stotinjak zemalja.

Čestitke našim predstavnicima uz sretan put i povratak!