Prvi treneri aikida na edukaciji u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji

Zagreb, 28. lipnja 2017. – U srijedu 28. svibnja Hrvatska olimpijska akademija završila je prvi dio edukacije za trenere aikida. Programu za trenere prisustvovalo je 22 polaznika koji su u 8 dana odslušali nastavnu cjelinu Osnovna analiza aikida te time i prošli jednu trećinu programa osposobljavanja za trenera aikida. Ovo je prva generacija koja se školuje u aikidu.Nastavak programa planira se u rujnu 2017. gdje će polaznici slušati opći dio programa u trajanju od 12 dana. U programu izobrazbe sudjeluju i treneri našeg kluba i to : Jakša Alfirević, 4.DAN aikikai (ujedno i predavač na specijalističkoj aikido izobrazbi), Marko Delić, 3.DAN aikikai, Davor Lichwa, 2.DAN aikikai i Ivan Penović, 1.DAN aikikai.