Zagreb, 12. ožujka 2018. – Hrvatska olimpijska akademija (HOA) je u suradnji s Hrvatskim aikido savezom završila izobrazbu prvog naraštaja trener(ic)a aikida, započetu u svibnju prošle godine.

Od ukupno 22 upisana kandidata, njih 21 (20 muškaraca i jedna žena) uspješno je položilo sve ispite i steklo javnu ispravu Uvjerenje o osposobljenosti za trener(ic)e aikida.
Promocija novih trenera i trenerice aikida održana je u subotu, 10. ožujka 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u okviru Međunarodnog aikido susreta. Uz polaznike edukacije, promociji su nazočili i japanski veleposlanik u RH, Njegova Ekselencija Keiji Takiguchi, predsjednik upravnog odbora HOA-e, ujedno i predsjednik Hrvatskog aikido saveza Tonči Tadić te ravnatelj HOA-e Saša Ceraj.
U desetomjesečnoj edukaciji zvanje trenera aikida zaslužili su: Mario Agić, Jakša Alfirević, Željko Brajković, Boris Buklijaš, Marko Delić, Marko Galiot, Robert Gorički, Džemal Jodanović, Predrag Jukić, Goran Kalinić, Davor Karlović, Davor Lichwa, Rijad Makić, Robert Malić, Siniša Necko, Ines Oguić, Kristian Pavić, Ivan Penović, Rade Sikirić, Alen Zita i Ivan Zafranović. (hoo)